Jsme 143. pionýrská skupina Jana Nerudy. Máme tři turisticky zaměřené oddíly – Syčfíny, Medvědy a Třináctku.

Syčfíni

Jsme turistický oddíl pro děti od první do deváté třídy.

Každý čtvrtek pořádáme schůzky v DDM na Praze 5 od 16 do 18 hodin, kde hrajeme nejrůznější hry a učíme se tábornickým dovednostem. Pravidelně jezdíme na výpravy do přírody a v létě na tábor.

Medvědi

Jsme turistický oddíl rozdělený na medvíďata – pro děti do 3. třídy ZŠ a medvědy – pro děti od 4. třídy ZŠ.

Ve středu pořádáme schůzky na ZŠ Poláčkova na Praze 4 a každé čtvrtky se scházíme v MDDM Čelákovice. Během roku jezdíme na výpravy a výlety. Každé léto zakončujeme sezónu na táboře.

Třináctka

Jsme turistický oddíl pro děti od 6 do 15 let.

Během roku pořádáme nejrůznější výpravy během podzimních a velikonočních prázdin, vánoční výjezd, výlety a jiné setkávání. Posledních čtrnáct dní v srpnu jezdíme na letní dětský tábor.

©143. pionýrská skupina Jana Nerudy